Activiteitenfonds

De Vereniging KITLV nodigt haar leden uit actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging. Alle leden kunnen voorstellen indienen voor eigen activiteiten (seminars, lezingen, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn voor wetenschappers en het brede publiek. Daarvoor is per jaar € 10.000 beschikbaar, ter ondersteuning van 5 à 6 activiteiten. Daarnaast is € 6000 beschikbaar voor het Jaarcongres.

Adatrecht Fonds

Het Adatrechtfonds steunt onderzoek naar en publicatie over het Adatrecht. In 1975 sloten KITLV en de toen reeds formeel ontbonden Adatrechtstichting een overeenkomst, waarbij de stichting al haar bezittingen aan het KITLV overdroeg. Een aantal boeken van de Adatrechtstichting werd geplaatst bij het Van Vollenhoven Instituut (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). De geldmiddelen kwamen, na complete vereffening van de stichting, in een apart fonds ter bestudering van het Adatrecht. De Vereniging heeft dit fonds in beheer.  De selectiecommissie bestaat uit: prof. mr. Jan Crijns (voorzitter), Universiteit Leiden; prof. (em.) dr. mr. Keebet von Benda-Beckmann; prof. mr. Rex Arendsen, Universiteit Leiden; prof. (em.) dr. Henk Schulte Nordholt. Secretaris: prof. mr. Adriaan Bedner, Van Vollenhoven Instituut, Universiteit Leiden. Onderzoekers die een aanvraag ter ondersteuning willen indienen, worden verzocht gebruik te maken van het aanvraagformulier en contact op te nemen via: [email protected].

Collectie- en Publicatiefonds

De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, van het Zuidzee-gebied en van het Caribisch gebied. Disseminatie en ontsluiting, toelichting en duiding van voor de Vereniging relevante bronnen, thema’s en onderwerpen zijn van belang voor het bereiken en informeren van zowel het wetenschappelijk als een breder publiek.  De Vereniging ondersteunt initiatieven van leden op dit gebied. In deze context kunnen activiteiten bijvoorbeeld onder meer bestaan uit: het ontsluiten en becommentariëren van archiefstukken of beeldcollecties, ondertiteling van documentaires, het in Open Access beschikbaar maken van bronnen of boeken, museale projecten, digitalisering.

Dr. Silvia W. de Groot Fonds

Wijlen Dr. Silvia W. de Groot heeft bij testament een legaat nagelaten aan het KITLV, bedoeld om studenten of jonge onderzoekers met Nederlands-Caraïbische roots, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Philippus Corts Fonds

Het fonds is opgericht door Cornelis Willem Corts (1920 – 2005), aanvankelijk als een stichting met de naam The Corts Foundation. Sinds 2021 is de stichting overgegaan in het Philippus Corts Fonds (PCF) en ondergebracht bij de Vereniging KITLV. Het PCF heeft als taakstelling: het preserveren, toegankelijk maken en onderzoeken van originele archiefbronnen in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee landen in de periode tussen 1602 en 1949, met speciale aandacht voor de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Aanvragen voor subsidies die deze taakstelling onderschrijven kunnen worden ingediend. Deze aanvragen zullen door het fondsbestuur worden beoordeeld.

Professor Teeuw Fonds

De Stichting Professor Teeuw Fonds (PTF) is in 1991 opgericht ter gelegenheid van het afscheid van professor Hans Teeuw van het toenmalige Programma Indonesische Studiën, dat van 1975 tot 1992 een belangrijke rol heeft gespeeld in de samenwerking tussen Indonesische en Nederlandse onderzoekers op het gebied van de zogenoemde Indonesische Studiën. De Stichting stelde de Professor Teeuw Prijs als een eerbetoon aan de in 2012 overleden professor Teeuw. De stichting beloont met de prijs personen en organisaties die zich hebben onderscheiden in de culturele wisselwerking tussen Indonesië en Nederland. In 2015 werd voor de laatste keer de Professor Teeuw prijs uitgereikt. Daarna werd het fonds wegens uitputting opgeheven.