KITLV Publicaties

KITLV Publicaties zijn alle boeken die zijn gepubliceerd door Brill Academic Publishers in samenwerking met het KITLV. Alleen leden van onze Vereniging kunnen onze boeken bestellen via het KITLV. Naast de gebruikelijke korting op KITLV boeken, ontvangen zij een korting van 25% op alle boeken die door Brill zijn gepubliceerd. Daarnaast kunnen KITLV leden een My Book versie van KITLV boeken bestelen. My Book is een betaalbare paperback versie van een Brill publicatie die bedoeld is voor persoonlijk gebruik. My Book wordt geprint op aanvraag (on demand) en heeft een algemene voorkant. Voor niet-leden is het niet mogelijk om een My Book te verkrijgen en KITLV leden kunnen de boeken alleen goedkoper bestellen via het KITLV. De huidige prijs van een My Book bedraagt €30.25 inclusief btw en exclusief verzending van het KITLV naar de klant. De ledenkorting van 25% is niet van toepassing op My Book publicaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Sitinjak: [email protected].

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia (BKI)

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia (BKI), voor het eerst verschenen in 1853, is een interdisciplinair tijdschrift over Zuidoost-Azië , met een sterke focus op Indonesië. In 2007 kreeg het tijdschrift een ‘A+’ beoordeling van de Asian Studies Association of Australia (ASAA). Het betreft een Open Access tijdschrift, wat betekent dat alle artikelen gratis beschrikbaar zijn. Hierdoor wordt de wereldwijde verspreiding van de artikelen verzekerd.

New West Indian Guide (NWIG)

De New West Indian Guide (NWIG), vanaf 1919 onafgebroken gepubliceerd, is het oudste wetenschappelijke tijdschrift over het Caribisch gebied. Het tijdschrift bevat Engelstalige artikelen uit allerlei disciplines, zoals antropologie, kunst- en cultuurwetenschappen, archeologie, economie, geografie, geologie, geschiedenis, internationale betrekkingen, taal- en letterkunde, literatuurwetenschappen, muziekwetenschappen, politicologie en sociologie, en bevat het meest complete  verzameling recensies van Caribische boeken – zo’n 150 boeken per jaar. NWIG is een peer-reviewed tijdschrift en publiceert regelmatig bijdrages van auteurs uit Brazilië, Canada, Colombia, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Guyana, Nederland, Suriname, Venezuele en de Verenigde Staten, alsmede uit alle delen van het Caribisch gebied.

Onze publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de boeken en tijdschriften die zijn gepubliceerd door Brill Academic Publishers in samenwerking met het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.

Brill Academic Publishers

Vanaf 1 januari 2013 zijn de productie, distributie en verkoop van boeken van het KITLV (inclusief de Verhandelingen en Caribbean Series) alsmede de publicatie van onze tijdschriften BKI en NWIG de verantwoordelijkheid van Brill Publishers. Beide tijdschriften worden volledig gefinancierd door de Vereniging KITLV, waardoor alle kosten voor Open Access publiceren zijn gedekt.