Philippus Corts Fonds

Het fonds is opgericht door Cornelis Willem Corts (1920 – 2005), aanvankelijk als een stichting met de naam The Corts Foundation. Met zijn legaat en gerichte doelstellingen m.b.t. de geschiedenis van Nederlands-Indië heeft de stichting in tien jaar tijd twee grote digitaliserings- en vertaalprojecten gerealiseerd en diverse kleine projecten gesteund met subsidies. Sinds 2021 is de stichting overgegaan in het Philippus Corts Fonds en ondergebracht bij het KITLV zodat de erfenis van Kees Corts voor langere tijd blijft voortbestaan voor onderzoekers en belangstellenden.

Het Philippus Corts Fonds (PCF) heeft als taakstelling: het preserveren, toegankelijk maken en onderzoeken van originele archiefbronnen in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee landen in de periode tussen 1602 en 1949, met speciale aandacht voor de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.

Aanvragen voor subsidies
Aanvragen voor subsidies die deze taakstelling onderschrijven kunnen worden ingediend. Deze aanvragen zullen door het fondsbestuur worden beoordeeld. Meer informatie over de criteria kunt u hier vinden. De criteria zijn ook in het Engels beschikbaar.

Het fondsbestuur bestaat uit de volgende leden:

• Alicia Schrikker, voorzitter (q.q. als Voorzitter Vereniging KITLV)
• Esther Zwinkels, expertlid (NIMH – specialisatie W.O. II)
• Nico Vriend, expertlid (specialisatie – NH-archief)
• Ine Goedegebuur, penningmeester (q.q. als Penningmeester Vereniging KITLV)
• Sikko Visscher, secretaris (q.q. als Secretaris Vereniging KITLV)
• Joan Snellen van Vollenhoven, adviseur (voormalig secretaris TCF)
• Marco Roling, adviseur (voormalig ICT-adviseur van TCF)

Het DASA-project en het Senshi Sōsho project zijn belangrijke resultaten van de inspanningen van The Corts Foundation. Het DASA-project heeft een deel van de VOC-archieven van het Nationaal Archief van Indonesië online gepubliceerd en toegankelijk gemaakt op een Indonesische website. Het Senshi Sōsho project heeft een aantal delen van deze reeks Japanse stafwerken over de tweede wereldoorlog vertaald in het Engels. Beide projecten zijn baanbrekend geweest en voor onderzoekers van groot belang. Meer informatie over beide projecten is te lezen op de projectpagina’s. Verder zijn door de stichting een groot aantal bestaande boekwerken over de geschiedenis van Nederlands-Indië gescand en digitaal doorzoekbaar gemaakt. Deze zijn te zien en te downloaden op de digitheek pagina.