Laatste nieuws
  • Op 28 juni jl. trad Susan Legêne na 8 trouwe jaren af als voorzitter van de Vereniging. Zij wordt opgevolgd door Alicia Schrikker. We willen Susan Legêne hartelijk danken voor haar inzet, enthousiasme ...

  • Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) ontvangt graag schenkingen met betrekking tot Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen, mits deze in het aanschafprofiel passen en de verwerking en het beheer ...

  • De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië...

  • De Vereniging KITLV nodigt haar leden actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging. Alle leden kunnen voorstellen indienen voor eigen activiteiten (seminars, lezingen, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn ...

Agenda

Een totaal overzicht van de activiteiten van de Vereniging én de werkorganisatie KITLV kunt u hier vinden.