Laatste nieuws
  • In de 12de subsidieronde van het Dr. Silvia de Groot Fonds werden de subsidieaanvragen van twee jonge Caribische onderzoekers gehonoreerd. Joandi Hartendorp kreeg een toekenning van € 2.500 ...

  • Het bestuur van de Vereniging KITLV nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022. De ALV zal op vrijdag 10 juni a.s. plaatsvinden van 15:30 tot 17:00 uur in de Verenigingskamer ...

  • On 1 June 2021, the Philippus Corts Fund (PCF) was established to provide support for research, improve source accessibility and enable publication. The fund has the following remit: To preserve and make...

  • Op 1 juni 2021 is een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van onderzoek, bronnenontsluiting en publicaties: het Philippus Corts Fonds (PCF). Het PCF heeft als taakstelling...

Agenda

Een totaal overzicht van de activiteiten van de Vereniging én de werkorganisatie KITLV kunt u hier vinden.

Fondsen

Een overzicht van de fondsen van de Vereniging kunt u hier vinden.

Cursus