Laatste nieuws
  • Ereleden van de Vereniging KITLV worden, door het bestuur, benoemd op basis van twee criteria: wetenschappelijke betekenis voor het werkterrein van de Zuidoost-Aziatische en Caribische studies. ...

  • Op 28 juni jl. trad Susan Legêne na 8 trouwe jaren af als voorzitter van de Vereniging. Zij wordt opgevolgd door Alicia Schrikker. We willen Susan Legêne hartelijk danken voor haar inzet, enthousiasme ...

  • Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) ontvangt graag schenkingen met betrekking tot Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen, mits deze in het aanschafprofiel passen en de verwerking en het beheer ...

  • De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië...

Agenda

Een totaal overzicht van de activiteiten van de Vereniging én de werkorganisatie KITLV kunt u hier vinden.