Wilt u lid worden van de Vereniging? Het lidmaatschap geeft u aantrekkelijke voordelen. Daarnaast steunt u hiermee de Vereniging in het blijvend onder de aandacht brengen en promoten van de studie van Zuidoost-Azië en de Cariben op de wetenschappelijke agenda.

Vereniging / Members Association
Het KITLV werd opgericht in 1851 als een Vereniging. Vanaf de oprichting in 1851 tot 2001 was het beheer van het KITLV namens haar leden de verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur van de Vereniging. Op 1 januari 2001 werd het KITLV een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam. Op 1 juli 2014 werd de zorg van de wereldberoemde collecties (boeken, handschriften, beeldmateriaal en andere unica met betrekking tot Zuidoost-Azië en het Caribisch gebied) van de Vereniging aan de Universiteit Leiden toevertrouwd, terwijl het KITLV is  verder gegaan als een onderzoeksinstituut van de KNAW, nog steeds gehuisvest op de campus in Leiden. De Vereniging blijft eigenaar van alle collecties verworven tot 1 juli 2014. Daarnaast bezit de Vereniging een vermogen waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling van de Vereniging.

De Vereniging KITLV anno 2017 is naast een  ledenorganisatie ook een  internationale netwerkorganisatie (Members Association). De activiteiten van de Vereniging zijn nauw verbonden met die van het KNAW-instituut KITLV en zijn gericht op zowel leden als niet-leden.

Doelstelling

Het doel van de Vereniging is de bevordering van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, van het Zuidzee-gebied en van het Caraibisch gebied en zijn omgeving. Zij tracht dit doel te bereiken door:

• het stand houden en uitbreiden van de collecties, zijnde:
-de verzameling wetenschappelijke publicaties
-de bijzondere verzamelingen, te weten: de verzameling Oosterse en Westerse handschriften, de verzameling prenten en tekeningen,  de verzameling kaarten en atlassen,  de verzameling foto’s,  de verzameling audiovisuele informatiedragers  en mogelijk nieuw te vormen bijzondere verzamelingen.

• het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van het doen van wetenschappelijk onderzoek door het KNAW-instituut KITLV.

• het aan leden en andere belangstellenden bieden van een podium voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging.

• het onderhouden van betrekkingen met wetenschappelijke genootschappen en instellingen in binnen- en buitenland.

Wat doet de Vereniging?

• KITLV  is de eigenaar van een omvangrijke en unieke wetenschappelijke collectie over Zuidoost-Azië, in het bijzonder Indonesië, en de Cariben,  in het bijzonder de Nederlandse Cariben. Sinds 2014 wordt de collectie beheerd door de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL).

• Vereniging KITLV verwerft zelf collecties. De Vereniging legt zich hierbij toe op unica (archieven, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal). Met de UBL is hierover een procedure afgesproken en een schenkingsakte opgesteld voor ontvangst, ordening en overdracht van dergelijke collecties. In bijzondere gevallen kan de Vereniging KITLV financieel bijdragen aan ordening en ontsluiting.

• De Vereniging financiert op verschillende manieren wetenschappelijke onderzoek over de regio’s. Naast een jaarlijkse financiële bijdrage aan het instituut KITLV financiert de Vereniging onderzoek via verschillende fondsen, zoals het Dr. Silvia W. de Groot Fonds, het Adatfonds en tot voor kort het Professor Teeuwfonds (in 2016 opgeheven).

• De Vereniging ondersteunt het publicatiebeleid van KITLV.  Vanaf 1 januari 2013 zijn de productie, distributie en verkoop van boeken van het KITLV (inclusief de Verhandelingen en Caribbean Series) alsmede de publicatie van de Open Access tijdschriften Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania (BKI) en de New West Indian Guide (NWIG) de verantwoordelijkheid van Brill Publishers. Beide tijdschriften worden volledig gefinancierd door de Vereniging KITKL, waardoor alle kosten voor Open Access publiceren zijn gedekt.

•De Vereniging organiseert activiteiten (o.a. seminars, lezingen, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn voor wetenschappers en het brede publiek. Ook subsidieert de Vereniging activiteiten die door derden worden georganiseerd en die in de lijn liggen van de doelstelling van het KITLV. Voor het indienen van een aanvraag voor subsidie van een activiteit zijn criteria opgesteld.

Wilt u unieke publicaties, archieven of beeldmateriaal schenken aan de Vereniging? Neemt u dan contact op met de curator Zuid- en Zuidoost Azië van de Universiteitsbibliotheek Leiden: [email protected].

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, activiteiten, nieuwe publicaties, vacatures en meer? Meld u zich dan voor onze nieuws updates. U kunt ons ook volgen op facebook.

Deel je mening en help ons! De Vereniging wil meer doen om haar doelstellingen te bereiken. Hiervoor vragen we jouw hulp, of je nu lid bent of niet. Deel jouw mening en ideeën door de enquête in te vullen en help ons Zuidoost -Azië en de Caraïben hoger op de onderzoeksagenda te zetten