Collecties

De Vereniging KITLV is eigenaar van de tot 1 juli 2014 opgebouwde KITLV collecties. Vanaf 1 juli 2014 is het beheer van deze collecties overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL). Deze wereldberoemde collectie bestaat uit circa 1 miljoen – merendeels postkoloniale – boeken en bijzondere collecties m.b.t. Indonesië, Suriname en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. De bijzondere collecties omvatten de vermaarde collectie oosterse en westerse handschriften & archieven, een belangrijke collectie cartografie met meer dan 500 atlassen en 15.000 kaarten & kaartbladen en een omvangrijke collectie documentaire fotografie van meer dan 200.000 foto’s, prentbriefkaarten en negatieven en 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Ook bevinden zich in de collectie verscheidene prenten & tekeningen en oude drukken waaronder vele reisverslagen.

Treasures: hoogtepunten uit de collectie

Een selectie van de hoogtepunten uit collectie van het KITLV is gepubliceerd in Treasures, een mooi vormgegeven boek dat een visuele doorsnede biedt van de rijkdom en variatie van de collectie. Klik hier om de digitale versie van Treasures in te zien.

Catalogus Universiteitsbibiotheek Leiden (UBL)

De KITLV collectie blijft als zodanig herkenbaar in de UBL-catalogus. Ook toekomstige schenkingen aan de Vereniging blijven eigendom van de Vereniging, maar worden in beheer overgedragen aan de UBL. De acquisitie van boeken en tijdschriften is per 1 juli 2014 een taak van de UBL geworden, die ook eigenaar zal worden van deze acquisitie.

Bibliotheekpas: de LU-card

Om de KITLV-collectie in de UBL te kunnen raadplegen heeft u een bibliotheekpas nodig. Medewerkers en onderzoekers van het KITLV zijn automatisch lid van de UBL. Leden van de Vereniging KITLV kunnen gratis een bibliotheekpas laten maken. Klik hier voor meer informatie.

Treasures

Treasures: Hoogtepunten uit de KITLV collectie.

‘Oost en West’ tegeltableau van de firma Rozenburg te Den Haag, naar een ontwerp van Jan Toorop.

‘Saba’, door G.W.C. Voorduin. Steendruk in kleur, KITLV Prentencollectie.