Collecties

De Vereniging KITLV is eigenaar van de tot 1 juli 2014 opgebouwde KITLV collecties. Vanaf 1 juli 2014 is het beheer van deze collecties overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL). Deze wereldberoemde collectie bestaat uit circa 1 miljoen – merendeels postkoloniale – boeken en bijzondere collecties m.b.t. Indonesië, Suriname en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. De bijzondere collecties omvatten de vermaarde collectie oosterse en westerse handschriften & archieven, een belangrijke collectie cartografie met meer dan 500 atlassen en 15.000 kaarten & kaartbladen en een omvangrijke collectie documentaire fotografie van meer dan 200.000 foto’s, prentbriefkaarten en negatieven en 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Ook bevinden zich in de collectie verscheidene prenten & tekeningen en oude drukken waaronder vele reisverslagen.

Treasures: hoogtepunten uit de collectie

Een selectie van de hoogtepunten uit collectie van het KITLV is gepubliceerd in Treasures, een mooi vormgegeven boek dat een visuele doorsnede biedt van de rijkdom en variatie van de collectie. Klik hier om de digitale versie van Treasures in te zien.

Catalogus Universiteitsbibiotheek Leiden (UBL)

De KITLV collectie blijft als zodanig herkenbaar in de UBL-catalogus. Ook toekomstige schenkingen aan de Vereniging blijven eigendom van de Vereniging, maar worden in beheer overgedragen aan de UBL. De acquisitie van boeken en tijdschriften is per 1 juli 2014 een taak van de UBL geworden, die ook eigenaar zal worden van deze acquisitie.

Bibliotheekpas: de LU-card

Om de KITLV-collectie in de UBL te kunnen raadplegen heeft u een bibliotheekpas nodig. Medewerkers en onderzoekers van het KITLV zijn automatisch lid van de UBL. Leden van de Vereniging KITLV kunnen gratis een bibliotheekpas laten maken. Klik hier voor meer informatie.

Schenkingen voor de KITLV-collectie (Universitaire Bibliotheken Leiden)

Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) ontvangt graag schenkingen met betrekking tot Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen, mits deze in het aanschafprofiel passen en de verwerking en het beheer ervan binnen de mogelijkheden van de bibliotheek liggen. Wanneer omvangrijke nalatenschappen of onderzoekarchieven worden aangeboden, opereert UBL in nauw overleg en samenwerking met het KITLV.

UBL heeft belangstelling voor publicaties die ontbreken in haar collecties, voor uniek materiaal in de vorm van  foto’s en prentkaarten, films, archieven/archivalia, prenten of tekeningen, ego-documenten, kaarten, brieven, of manuscripten. Ook affiches en efemeer drukwerk uit Nederlands-Indië (zoals menukaarten, product brochures, reisfolders, kwitanties of toegangskaarten) zijn welkom! Overweegt u deze te schenken? Neem dan contact op met de conservatoren of de vakreferent voor Zuid- en Zuidoost-Azië van UBL (zie hieronder).

Schenkingen via het KITLV worden normaliter eigendom van de UBL. In sommige gevallen is het mogelijk om materiaal aan de Vereniging KITLV te schenken; dat wordt dan eigendom van de vereniging en als bruikleen door de UBL beheerd.

UBL kan niet alles aannemen wat ter schenking wordt aangeboden (rechtstreeks dan wel via het KITLV). Voor zowel modernere publicaties als historisch materiaal geldt dat de vakreferent of conservator bepaalt of de schenking past in het collectievormingsprofiel en een waardevolle toevoeging aan de collectie vormt.

Publicaties
Voor het schenken van publicaties (na 1950) kunt u contact opnemen met de vakreferent, dr. Marije Plomp ([email protected], 071 5274587), en voor publicaties van vóór 1950 met de conservator, dr. Doris Jedamski ([email protected]). Voor u de vakreferent of conservator benadert verzoeken wij u vriendelijk in de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek na te gaan of de betreffende titels zich al in de collectie bevinden.

Uniek historisch materiaal
Voor items die vallen onder Bijzondere Collecties (prentwerken van voor 1950 en uniek historisch materiaal, behalve foto’s) kunt u de conservator benaderen: dr. Doris Jedamski, [email protected], tel. 071 5271587. Grotere schenkingen van bijvoorbeeld archiefmateriaal ontvangt de bibliotheek bij voorkeur geordend, met een inventarislijst. Als het gaat om een waardevolle collectie die niet voldoende is ontsloten kan de vereniging KITLV mogelijk ondersteuning bieden. De conservator zal in dat geval in overleg met de Vereniging KITLV treden.

Foto’s
De conservator voor foto’s uit of over Zuid- en Zuidoost-Azië is Anouk Mansfeld, [email protected], tel. 071 5277746.

Treasures

Treasures: Hoogtepunten uit de KITLV collectie.

‘Oost en West’ tegeltableau van de firma Rozenburg te Den Haag, naar een ontwerp van Jan Toorop.

‘Saba’, door G.W.C. Voorduin. Steendruk in kleur, KITLV Prentencollectie.