Activiteitenfonds

De Vereniging KITLV nodigt haar leden actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging. Alle leden kunnen voorstellen indienen voor eigen activiteiten (seminars, lezingen, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn voor wetenschappers en het brede publiek. Daarvoor is per jaar € 10.000 beschikbaar, ter ondersteuning van 5 à 6 activiteiten. Daarnaast is € 6000 beschikbaar voor het Jaarcongres.

Een aanvraag ter ondersteuning kan worden ingediend door leden van de Vereniging. Ondersteuning zal worden betiteld als subsidie, matching wordt niet vereist.

Er kan voor twee soorten activiteiten worden aangevraagd: kleine aanvragen of een jaarcongres-aanvraag. Kleine aanvragen kunnen zowel gespecialiseerd en voor een kleiner publiek, als ook breed van opzet voor een groter publiek zijn. In vorm zijn ze vrij en meer geschikt om ook de grenzen van de thematiek en doelstellingen van de vereniging te exploreren. Jaarcongres-aanvragen richten zich qua onderwerp en vorm op een groter en meer divers publiek en positioneren zich meer in het hart van de thematiek en doelstellingen van de vereniging.

Kleine aanvragen voor ondersteuning voldoen aan de volgende criteria:

 • Een beknopte beschrijving van het plan en een argumentatie hoe de voorgestelde activiteit bijdraagt aan de verspreiding en verdieping van de thematiek en doelstellingen van de vereniging
 • Een omschrijving van de beoogde doelgroep van de activiteit en waarom die op deze wijze het best kan worden bereikt.
 • Een CV van de indiener(s).
 • Een beargumenteerd en gespecificeerd budget. De maximale toekenning bedraagt €2000.
 • Een tijdsplanning voor de organisatie van de beoogde activiteit.

Een voorstel voor het jaarcongres- voldoet aan de volgende criteria:

 • Het KITLV jaarcongres vindt plaats in juni en wordt gekoppeld aan de ALV.
 • Een beknopte beschrijving van het jaarcongres-programma en een argumentatie waarom het voorgestelde programma in lijn is met de onderwerpen, thematiek en doelstellingen van de vereniging.
 • Een omschrijving van de beoogde doelgroep van de activiteit en waarom die op deze wijze het best kan worden bereikt.
 • Een CV van de indiener(s).
 • Een beargumenteerd en gespecificeerd budget. De maximale toekenning bedraagt €6000 (inclusief de kosten voor de locatie en catering).
 • Een tijdsplanning voor de organisatie van het jaarcongres.

Aanvraagmomenten

Voor kleine aanvragen zijn er vier aanvraagmomenten per jaar (1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december), steeds twee weken voor een bestuursvergadering. Aanvragen kunnen ook voor een tijdstip dat verder in de toekomst ligt dan het direct volgende kwartaal worden goedgekeurd.

Een jaarcongres-aanvraag dient voor 1 december te worden ingediend.

Besluitvorming

Het bestuur van de Vereniging KITLV besluit over toekenning of afwijzing van het voorstel en stelt de indiener(s) hiervan op de hoogte. Tegen besluiten kan geen beroep worden aangetekend.