Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor de Vereniging KITLV en uw persoonsgegevens worden door ons behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij slaan geen privacygevoelige informatie op zonder uw toestemming. Wij delen uw gegevens niet met derden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail.

Het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verwerkt deze persoonsgegevens voor de Vereniging KITLV. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de Vereniging KITLV en KITLV.  Het KITLV-KNAW volgt het privacybeleid van de KNAW.

Privacybeleid

Het KITLV-KNAW is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Het KITLV wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. Het KITLV verwerkt persoonsgegevens conform de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? De privacycoördinator van het KITLV is Rosemarijn Hoefte, te bereiken via: [email protected].