Digitheek

Het bevorderen en ondersteunen van onderzoek naar de vroegmoderne en meer recente geschiedenis van Indonesië (het voormalige Nederlands-Indië) is één van de belangrijkste doelstellingen van The Corts Foundation geweest en continueert in het Philippus Corts Fonds. Het is voor historici soms lastig om goede eigentijdse secundaire bronnen te vinden en die snel te doorzoeken. Om die reden zijn een aantal bestaande boekwerken opgezocht (o.a. met de hulp van de Universiteit Leiden, NIOD), gescand en digitaal doorzoekbaar gemaakt. Publicaties die, voor zover bekend, niet elders op internet te vinden zijn. Deze werken worden beschouwd als vrij van rechten, voor zover dat kon worden nagegaan, omdat ze veelal gepubliceerd zijn in de late 19e en begin 20ste eeuw. Deze publicaties zijn op zichzelf van historisch groot belang, en ook al omdat de schrijvers zich veelal baseren op originele archiefbronnen uit de 17e t/m 20e eeuw. Het gaat om de volgende series en boeken, tezamen goed voor bijna veertigduizend pagina’s: