Senshi Sōsho project

The Corts Foundation organiseerde en financierde het onderzoek, de bewerking en de vertaling vanuit het Japans in het Engels van enkele delen van de reeks officiële geschiedkundige Japanse oorlogspublicaties, bekend onder de naam ‘Senshi Sōsho’. De keuze is gemaakt om enkel die delen te vertalen die relevant zijn voor het onderzoek van de Japanse aanval en de bezetting van het voormalige Nederlands Oost-Indië in de periode 1941 tot 1945. De delen betreffen de Japanse campagnes van de lucht-, zee- en landmacht.

Een belangrijke rol was in dit project weggelegd voor de staf van het Leiden University Office Tokyo (LUOT) onder de bezielende leiding van dr. Willem Remmelink. Er is nauw samengewerkt met Japanse vertalers en onderzoekers, waarbij de finale editing plaatsvond in Nederland. Tevens werd advies ingewonnen bij een wetenschappelijke raad in Japan en in Nederland om het in te kaderen. Lees voor achtergrond informatie over de Senshi Sōsho reeks het artikel door prof. Tobe Ryōichi.

De zogenaamde Japanese Monographs and Studies die in de veertiger Jaren van de vorige eeuw werden gepubliceerd, waren de eerste pogingen van historici (voornamelijk Amerikaanse landmacht en marine stafofficieren) om de Japanse militaire geschiedenis uit de periode 1937- 1945 in het Engels toegankelijk te maken. Het archiefmateriaal dat hiervoor werd gebruikt vormde tevens de basis voor de 102-delige Senshi Sōsho oorlogsgeschiedenis die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd geschreven. Het Japanese War History Office in Tokyo was in staat om meer detailinformatie toe te voegen, dat werd verkregen uit Japanse documenten, dagboeken en vastgelegde interviews die de geallieerden in 1958 aan Japan overdroegen. De Senshi Sōsho delen, plus enkele stafwerken die jaren later werden geschreven, waren tot voor kort enkel in het Japans gepubliceerd tussen 1966 en 1980. De serie omvat 37 delen m.b.t. de Imperial Headquarters, 34 delen over de strijd van de landmacht, 21 delen over de marine en negen delen over de luchtmacht, met afsluitend een chronologisch deel. De taak om een officieel verslag van de Japanse betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog te schrijven begon in oktober 1955 met de opening van het War History Bureau, het huidige Military History Department van het National Institute for Defense Studies (NIDS) in Tokyo. Het bureau werd geleid door een voormalige stafofficier uit de Tweede Wereldoorlog kolonel Nishiura Susumu.

In 2015 realiseerde The Corts Foundation de vertaling van Senshi Sōsho volume 3, genaamd The Invasion of the Dutch East Indies, gevolgd in 2018 door volume 26 The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Benga. Beide delen werden onder grote belangstelling gepresenteerd in Leiden. De finale publicatie in 2021 getiteld The Invasion of the South: Army Air Force Operations and the Invasion of Northern and Central Sumatr was het slotstuk van dit project dat tezamen (landmacht, marine en luchtmacht) een beeld geeft van de invasie in Nederlands-Indië vanuit het perspectief van Japan zelf. Alle delen zijn gepubliceerd bij Leiden University Scholarly Publications (LUP) en online te bestellen en als open access ePub te downloaden.