DASA project

The Corts Foundation (TCF) voerde (2011 – 2018) in nauwe samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) het project ‘Digital Archive System at ANRI’ (DASA) uit, ten einde een selectie van de 17e en 18e eeuwse VOC- archieven duurzaam te digitaliseren en toegankelijk te maken. Deze archieven werden gevormd in de periode, dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haar hoofdkwartier in Batavia had gevestigd. Een groot aantal originele archiefdocumenten is in dit project online gepubliceerd op een Indonesische website. The Corts Foundation en het ANRI richtten zich hierbij op zowel het grote publiek als op wetenschappers met gedetailleerde informatie over de periode van de vroegmoderne geschiedenis van de archipel.

Middels twee termijnen van samenwerking tussen TCF en ANRI werd een digitaal archief systeem ontwikkeld op basis van internationale standaarden en technieken. Hierdoor werd gewaarborgd dat deze unieke archieven voor zowel de huidige als toekomstige generaties, in het bijzonder in Indonesië en Nederland, behouden blijven. Het project werd aangestuurd door een stuurgroep die bestond uit directieleden van het ANRI en bestuursleden van TCF. De stuurgroep kwam een aantal keren per jaar samen om de status van het project te bespreken en waar nodig projectbeslissingen te nemen. De dagelijkse projectleiding lag bij de ‘General Representative’ van TCF in Indonesië. Daarnaast adviseerde er een Adviescommissie die bestond uit wetenschappers van Indonesische universiteiten. DASA was een multidisciplinair project, waarin archivarissen, historici en ICT-specialisten samenwerkten om het digitaliseren en het digitaal opslaan van archief informatie te realiseren. Lees de eindrapportage hier.

Naast het online publiceren en toegankelijk maken van archiefdocumenten zijn er ook inhoudelijk diverse diplomatieke brieven en andere interessante documenten uit het archief nader analyseren en toelichten. Deze publicaties zijn in een online Harta Karun [schatkamer] samengebracht. Deze documenten zijn ook in meerdere talen gepubliceerd om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Naast Bahasa Indonesia en Nederlands zijn er een aantal ook in het Thais vertaald, omdat deze de diplomatie tussen de VOC en het koninkrijk Siam in de 17e en 18e eeuw goed weergeven. Deze publicaties zijn met steun van andere fondsen, universiteiten en ambassades tot stand gekomen.

Harta karun [schatkamer]

Afbeelding bovenaan de pagina: ANRI resoluties en ANRI archief.