Kees Corts

Kees Corts werd geboren op 24 mei 1920 en groeide op in een Nederlandse doktersfamilie op Sumatra. In 1939 vertrok hij naar Nederland voor zijn studie mijnbouw aan de Technische Hogeschool te Delft. De Tweede Wereldoorlog bleek een tragedie voor de familie, omdat zijn broer Philip werd geëxecuteerd door de bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog werkte Kees als mijnbouwkundig ingenieur in Azië en Amerika. Later werd hij tandarts met een praktijk in Nederland. Hij overleed op 16 augustus 2005.

Hij voelde een sterke binding met het land en volk van Indonesië. Hij betreurde de vele slachtoffers die vielen bij de inval van Japan in de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands- Indië. Wetenschappelijk onderzoek werd naar zijn mening bemoeilijkt door het niet voorhanden zijn van de nodige documentatie. Om die reden ijverde hij sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw om stafpublicaties van de Japanse land- en zee strijdkrachten m.b.t. die strijd toegankelijk te maken voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Hij was ook geïnteresseerd in de documentatie van Aziatisch-Europese relaties in de zeventiende en achttiende eeuw. Eén van de collecties die hij wilde helpen te behouden is die van de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te Jakarta. Hij realiseerde zich dat deze bronnen, hoewel gekleurd door het eenzijdige perspectief van de Europeanen, van onschatbare waarde zijn voor de studie van het maritieme, politieke en culturele verleden van Zuidoost-Azië.

In 2016 heeft Truus de Witte een korte biografie geschreven over Kees Corts. Deze is in zijn geheel hier te downloaden en te lezen: biografie C.W. Corts.

Afbeelding: Kees Corts in 1928, 1951, 2000 en het Corts wapen.