De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië...

De Vereniging KITLV nodigt haar leden actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging. Alle leden kunnen voorstellen indienen voor eigen activiteiten (seminars, lezingen, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn ...

De rijke KITLV-collectie is tussen 1851 en 2014 tot stand gekomen. Vanaf 2014 werd het beheer ervan overgedragen aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, terwijl de Vereniging KITLV nog altijd eigenaar van de collectie is....

Vanuit de UB-commissie kunnen twee nieuwe ontwikkelingen worden gemeld: Ten eerste heeft de UB een schatting gegeven van wanneer de gedigitaliseerde KITLV/KIT collecties (weer terug) online komen. Dit hebben veel mensen ...