Schenkingen voor de KITLV-collectie (Universitaire Bibliotheken Leiden)

Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) ontvangt graag schenkingen met betrekking tot Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen, mits deze in het aanschafprofiel passen en de verwerking en het beheer ervan binnen de mogelijkheden van de bibliotheek liggen. Wanneer omvangrijke nalatenschappen of onderzoekarchieven worden aangeboden, opereert UBL in nauw overleg en samenwerking met het KITLV.

UBL heeft belangstelling voor publicaties die ontbreken in haar collecties, voor uniek materiaal in de vorm van  foto’s en prentkaarten, films, archieven/archivalia, prenten of tekeningen, ego-documenten, kaarten, brieven, of manuscripten. Ook affiches en efemeer drukwerk uit Nederlands-Indië (zoals menukaarten, product brochures, reisfolders, kwitanties of toegangskaarten) zijn welkom! Overweegt u deze te schenken? Neem dan contact op met de conservatoren of de vakreferent voor Zuid- en Zuidoost-Azië van UBL (zie hieronder).

Schenkingen via het KITLV worden normaliter eigendom van de UBL. In sommige gevallen is het mogelijk om materiaal aan de Vereniging KITLV te schenken; dat wordt dan eigendom van de vereniging en als bruikleen door de UBL beheerd.

UBL kan niet alles aannemen wat ter schenking wordt aangeboden (rechtstreeks dan wel via het KITLV). Voor zowel modernere publicaties als historisch materiaal geldt dat de vakreferent of conservator bepaalt of de schenking past in het collectievormingsprofiel en een waardevolle toevoeging aan de collectie vormt.

Publicaties
Voor het schenken van publicaties (na 1950) kunt u contact opnemen met de vakreferent, dr. Marije Plomp ([email protected], 071 5274587), en voor publicaties van vóór 1950 met de conservator, dr. Doris Jedamski ([email protected]). Voor u de vakreferent of conservator benadert verzoeken wij u vriendelijk in de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek na te gaan of de betreffende titels zich al in de collectie bevinden.

Uniek historisch materiaal
Voor items die vallen onder Bijzondere Collecties (prentwerken van voor 1950 en uniek historisch materiaal, behalve foto’s) kunt u de conservator benaderen: dr. Doris Jedamski, [email protected], tel. 071 5271587. Grotere schenkingen van bijvoorbeeld archiefmateriaal ontvangt de bibliotheek bij voorkeur geordend, met een inventarislijst. Als het gaat om een waardevolle collectie die niet voldoende is ontsloten kan de vereniging KITLV mogelijk ondersteuning bieden. De conservator zal in dat geval in overleg met de Vereniging KITLV treden.

Foto’s
De conservator voor foto’s uit of over Zuid- en Zuidoost-Azië is Anouk Mansfeld, [email protected], tel. 071 5277746.

Foto: A Palembang-style leather bookbinding with gilded decorations. Or. 3375, Syair Ken Tambuhan, Leiden University Library – Marije Plomp.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.