Oproep tot aanvragen Philippus Corts Fonds

Op 1 juni 2021 heeft The Corts Foundation (TCF) haar werkzaamheden formeel beëindigd en haar vermogen overgedragen aan de Vereniging KITLV. Met deze middelen is een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van onderzoek, bronnenontsluiting en publicaties: het Philippus Corts Fonds (PCF). Het PCF heeft als taakstelling:

Het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen (in lokale talen en het Nederlands) in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee gebieden in de periode 1602 t/m 1949, met speciale aandacht voor de periode van de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Azië.

Het aanvragen van een subsidie bij PCF staat open voor studenten en onderzoekers, werkzaam in Nederland of voor een gezamenlijk Nederlands en Indonesisch team, die in collecties in Nederland en/of Indonesië wetenschappelijk onderzoek verrichten en bijdragen in lijn met de vermelde taakstelling. Per jaar is ongeveer € 15.000 beschikbaar. Het maximum aan te vragen bedrag per aanvraag is € 7.500.

Deadline voor het indienen van aanvragen: 17 december 2021.

Lees meer.

English version.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.