Deadline aanvragen voor Activiteitenfonds en Collectie- en Publicatiefonds vervroegd

Activiteitenfonds: deadline vervroegd
De Vereniging KITLV nodigt haar leden actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging. Alle leden kunnen voorstellen indienen voor eigen activiteiten (seminars, lezingen, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn voor wetenschappers en het brede publiek. Daarvoor is per jaar € 10.000 beschikbaar, ter ondersteuning van 5 à 6 activiteiten. Daarnaast is € 6000 beschikbaar voor het Jaarcongres. Lees hier meer over de criteria (ook beschikbaar in het Engels).

Een jaarcongres-aanvraag dient voor 1 december te worden ingediend. Voor kleine aanvragen zijn er vier aanvraagmomenten per jaar (1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december), steeds twee weken voor een bestuursvergadering. Aanvragen kunnen ook voor een tijdstip dat verder in de toekomst ligt dan het direct volgende kwartaal worden goedgekeurd.

Vanwege omstandigheden zal de volgende bestuursvergadering van de Vereniging plaatsvinden op 21 februari 2020. De deadline voor het indienen van aanvragen voor het Activiteitenfonds is daarom vervroegd tot 10 februari 2020 (in plaats van 1 maart 2020).

Collectie – en Publicatiefonds: deadline vervroegd
De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, van het Zuidzee-gebied en van het Caribisch gebied. Disseminatie en ontsluiting, toelichting en duiding van voor de Vereniging relevante bronnen, thema’s en onderwerpen zijn van belang voor het bereiken en informeren van zowel het wetenschappelijk als een breder publiek. De Vereniging ondersteunt initiatieven van leden op dit gebied. In deze context kunnen activiteiten bijvoorbeeld onder meer bestaan uit: het ontsluiten en becommentariëren van archiefstukken of beeldcollecties, ondertiteling van documentaires, het in Open Access beschikbaar maken van bronnen of boeken, museale projecten, digitalisering.

Vanwege het belang van ontsluiting voor het verwezenlijken van haar doelstellingen, stelt het bestuur van de Vereniging KITLV een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar voor het Collectie- en Publicatiefonds. Lees hier meer over de criteria (ook beschikbaar in het Engels).

Er zijn net zoals voor het Activiteitenfonds vier aanvraagmomenten per jaar (1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december), steeds twee weken voor een bestuursvergadering. Aanvragen kunnen ook voor een tijdstip dat verder in de toekomst ligt dan het direct volgende kwartaal worden ingediend.

Vanwege omstandigheden zal de volgende bestuursvergadering van de Vereniging plaatsvinden op 21 februari 2020. De deadline voor het indienen van aanvragen voor het Collectie- en Publicatiefonds is daarom vervroegd tot 10 februari 2020 (in plaats van 1 maart 2020).

Jaarcongres 2020
Save the date: het jaarcongres van 2020 vindt dit jaar plaats op 29 mei a.s. Meer informatie hierover volgt.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.