Schenking vermogen The Corts Foundation en oprichting Phillipus Corts Fonds

Per 1 juni 2021 heeft The Corts Foundation haar vermogen overgemaakt aan de Vereniging KITLV om daarmee een nieuw fonds, het Phillipus Corts Fonds, in het leven te roepen. In goed overleg tussen de beide besturen zal in de komende maanden een fondsbestuur, proces en procedure worden vastgesteld. De eerste ronde zal in het najaar van 2021 plaatsvinden. The Corts Foundation was een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikte om geschiedenis- en archiefprojecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

Het nieuwe Phillipus Corts Fonds bij de Vereniging KITLV zal onderzoek in de originele archiefbronnen stimuleren, d.m.v. subsidies voor archiefonderzoek en de toegankelijkheid vergroten d.m.v. publicatie- en vertaalsubsidies.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.