Adatrechtfonds – Jan Folkerts over zijn biografie van Herman Muntinghe

Voor zijn onderzoek ‘Architect van de koloniale staat: Leven en werk van Herman Warner Muntinghe (1773-1827)’, ontving Jan Folkerts,  extern PhD kandidaat aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2019 een subsidie van €4.000 uit het Adatrechtfonds.

Het onderzoek over Herman Warner Muntinghe, bestuursambtenaar in Nederlands-Indië,  dat in januari 2019 startte, richt zich op de koloniale staatsvorming in de Indonesische archipel in een transnationale context.  Het eindproduct zal bestaan uit elf hoofdstukken: negen biografische hoofdstukken, een inleiding en een epiloog.

Hoewel de coronapandemie enerzijds voor vertraging zorgde doordat archieven niet meer toegankelijk waren, had Folkerts anderzijds het geluk dat in de afgelopen periode zowel het archief van de East India Company in de British Library als dat van het Ministerie van Koloniën in Den Haag geheel online beschikbaar werden gesteld. Anders ligt het echter met het onderzoek in Indonesië.  Het eerste bezoek aan het Arsip Nasional Republik Indonesia in maart 2020 moest na een week onderzoek door Corona worden afgebroken. Momenteel is er nog geen zicht op voortzetting van het werk in Jakarta.

Het onderzoek – hoewel niet in de eerste plaats rechtshistorisch van aard – heeft zeker al het nodige opgeleverd met betrekking tot de rol die Muntinghe, in alle opeenvolgende regimes tussen 1806 en 1827 op juridisch gebied heeft gespeeld.  Zowel onder Daendels, Raffles als Van der Capellen adviseerde hij over het rechtsstelsel en elke keer bekleedde hij ook enige jaren de functie van president van de hoogste rechtbank in Indië. Maar ook buiten die formele rol werd keer op keer zijn juridisch advies gezocht. Het laatste advies dat Folkerts onder ogen kwam was de zaak rond een inheemse regent die door een Nederlandse officier voor een Europese civiele rechtbank werd gedaagd: Muntinghe beargumenteerde waarom dat niet kon.

Zodra de archieven in Jakarta weer toegankelijk zijn, zet Folkerts zijn onderzoek in Indonesië voort.

Afbeelding: Hooggerechtshof in Nederlands-Indië.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.